Skontaktuj się z nami
608 323 828

Plan gonitw 2013

BUCZKÓW – DĄBRÓWKA

DZIEŃ 1
PIĄTEK, 31 MAJA 2013

1. Nagroda 6300 zł (3600-1440-720-360-180)
Gonitwa dla 4 letnich i st. koni wyłącznie III grupy (1800m)
2. Nagroda 6300 zł (3600-1440-720-360-180)
Gonitwa dla 4 letnich i st. koni III grupy. (1600m)
3. Nagroda 6300 zł (3600-1440-720-360-180)
Gonitwa dla klaczy arabskich 4 letnich i st. II grupy. (1800m)
4. Nagroda 6125 zł (3500-1400-700-350-175)
Gonitwa dla 4 letnich koni arabskich III grupy (3600m)
5. Nagroda 5500 zł (3800-1520-760-380-190)
Gonitwa dla koni 3 letnich arabskich, II grupa (1600m)

DZIEŃ 2
CZWARTEK, 15 SIERPNIA 2013

1. Nagroda 5600 zł (3200-1280-640-320-160)
Gonitwa dla koni 4 letnich i st. IV grupy (1600m)
2. Nagroda 6300 zł (3600-1440-720-360-180)
Gonitwa dla koni 3 letnich i st. III grupy (1600m)
3. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)
Gonitwa dla koni 2 letnich II grupy (1400m)
4. Nagroda 5600 zł (3200-1280-640-320-160)
Gonitwa dla koni arabskich 4 letnich i st. III grupy (2000m)
5. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140)
Gonitwa dla koni arabskich 4 letnich i st. IV grupy (2000m)
6. Nagroda 6650 zł (3800-1520-760-380-190)
Gonitwa dla koni arabskich 3 letnich i st. II grupy (2000m)

DZIEŃ 3
SOBOTA, 14 WRZEŚNIA 2013

1. Nagroda 5600 zł (3200-1280-640-320-160)
Gonitwa dla koni 4 letnie i st. IV grupy (1600m)
2. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)
Gonitwa dla koni 2 letnich i st. II grupy. (1400m)
3. Nagroda 5600 zł (3200-1280-640-320-160)
Gonitwa dla koni arabskich 4 letnich i st. III grupy (2000m)
4. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140)
Gonitwa dla koni arabskich, klacze, IV grupa, dosiad tylko dla pań (2000m)
5. Nagroda 6650 zł (3800-1520-760-380-190)
Gonitwa dla koni 3 letnich i st. II grupy(2000m)

 

Pozostałe wiadomości: